Informatii generale

Denumirea proiectului: Centru Euroregional de Cercetări Avansate pentru Senzori şi Sisteme de Senzori pe Bază de Micro şi Nanomateriale Magnetice – MAGNESENS
Programul: Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
Axa prioritară: AP2 – Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare
Domeniul de intervenţie: D2.2 – Investiţii în infrastructura de CDI şi dezvoltarea capacităţii administrative
Operaţiunea: O2.2.1 – Dezvoltarea infrastructurii C-D existente şi crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare)
Aria tematică: 5. Materiale, produse şi procese inovative
Contract de finanţare nr. 255/28.09.2010
Beneficiar: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică – IFT Iaşi
Director proiect: Prof. Dr. Horia CHIRIAC
Locaţia proiectului: Iaşi, Bd. D. Mangeron, nr. 47, Judeţul Iaşi, cod poştal 700050
Durata proiectului: 3 ani
Data începerii: 28.09.2010
Data finalizării: 28.09.2013
Valoarea Proiectului: 24.095.670 lei
Finanţare nerambursabilă: 19.500.000 lei
–          din FEDR: 17.243.850 lei
–          din bugetul naţional: 2.256.150 lei

Comentariile sunt închise.