Rezultate

1. Modernizarea şi extinderea spaţiilor destinate realizării de cercetări în domeniul senzorilor magnetici necesare desfăşurării activităţii de cercetare în cadrul Centrului MAGNESENS.

A fost modernizată în cadrul proiectului o suprafaţă totală de 419,67 mp, rezultând:

✓  2 laboratoare modernizate:

  • Laborator Preparare Straturi Subţiri şi Nanostructurare
  • Laborator de Microscopie Electronică

✓  3 laboratoare nou create:

  • Laborator de Senzori şi Reţele de Senzori pe bază de Materiale Magnetice Microdimensionale
  • Laborator de Senzori Magnetorezistivi pe bază de Micro şi Nanomateriale Magnetice
  • Laborator de Biosenzori Magnetici şi Senzori Magnetici pentru Medicină.

2. Dezvoltarea infrastructurii de cercetare a Centrului MAGNESENS prin achiziţia de echipamente tehnologice şi funcţionale de nouă generaţie şi achiziţia de echipamente şi instrumente independente pentru cercetare, de nivel „state of the art”.

Au fost achiziţionate în cadrul proiectului:

  • cameră curată zonată ISO 5 şi ISO 7
  • cameră ecranată magnetic
  • instalaţie de nanolitografiere cu fascicul de electroni de rezoluţie ultraînaltă
  • microscop electronic de transmisie de rezoluţie ultraînaltă.

 

Comentariile sunt închise.