Obiectivele proiectului

Obiectivul proiectului îl constituie crearea în cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică – IFT Iaşi a unui Centru Euroregional de Cercetări Avansate pentru Senzori şi Sisteme de Senzori pe bază de Micro şi NanoMateriale Magnetice – MAGNESENS, care va reprezenta un centru de referinţă, unic la nivel naţional, în domeniul senzoristicii.

Proiectul are ca obiectiv principal dezvoltarea, modernizarea şi completarea infrastructurii necesare creşterii calităţii şi eficienţei activităţii de cercetare-dezvoltare şi inovare a INCDFT – IFT Iaşi şi cuprinde trei componente principale:

1. Modernizarea şi extinderea unor spaţii destinate realizării de cercetări în domeniul senzorilor magnetici

Centrul va avea cinci laboratoare, dintre care două modernizate şi trei nou create:

 • Laborator Preparare Straturi Subţiri şi Nanostructurare (facilităţi cameră curată)
 • Laborator de Microscopie Electronică
 • Laborator de Senzori şi Reţele de Senzori pe bază de Materiale Magnetice Microdimensionale (facilităţi cameră ecranată magnetic)
 • Laborator de Senzori Magnetorezistivi pe bază de Micro şi Nanomateriale Magnetice (facilităţi cameră ecranată magnetic)
 • Laborator de Biosenzori Magnetici şi Senzori Magnetici pentru Medicină (facilităţi cameră ecranată magnetic)

2. Achiziţia de noi echipamente şi instrumente independente pentru cercetare (inclusiv componente ale acestora):

 • Microscop electronic de transmisie de rezoluţie ultraînaltă (UHR-TEM)
 • Instalaţie de nanolitografiere cu fascicul de electroni de rezoluţie ultraînaltă
 • Aparatură pentru realizarea, testarea şi calibrarea senzorilor şi reţelelor de senzori magnetici
 • Aparatură pentru realizarea şi testarea biosenzorior magnetici şi senzorilor magnetici pentru medicină.

3. Achiziţia de echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj, de nouă generaţie:

 • Cameră curată
 • Cameră ecranată magnetic

Activitatea de cercetare a Centrului MAGNESENS va fi focalizată pe cercetări fundamentale şi aplicative în domeniul senzorilor şi sistemelor de senzori magnetici, inclusiv multifuncţionali, a căror funcţionare se bazează pe proprietăţile fizice speciale ale micro- şi nanomaterialelor magnetice precum şi pe efectele specifice acestora, şi anume:

 • senzori care funcţionează pe baza efectului magnetorezistiv gigant (GMR) utilizând sisteme de straturi subţiri multistrat sau sisteme de nanofire multistrat cu aplicaţii în spintronică;
 • senzori care permit utilizarea de nanoparticule magnetice şi structuri de nanoparticule pentru detecţia de biomolecule, enzime, virusuri, etc., cu aplicaţii biomedicale;
 • senzori destinaţi măsurarii câmpurilor magnetice de valori reduse cu aplicaţii în biologie şi medicină (spre exemplu, detectarea câmpurilor magnetice în organismul uman);
 • senzori pe bază de micro- şi nanomateriale magnetice pentru aplicaţii în industria automotivă, aplicaţii spaţiale şi militare, senzori de securitate.


Comentariile sunt închise.